Kongreye Çağrı

Enformatik;

  • Bilgi çağında önemli bir yere sahip olan bilginin toplanması, saklanması, depolanması ve bilginin belirli bir faydaya dönüşmesi süreçlerindeki akışın sağlıklı bir biçimde  şekilde düzenlenmesini,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri tabanlı gereksinimlerin ortadan kaldırılmasını

hedefleyen, bu sebeple  bilgisayar bilimleri, yapay zekâ, bilişsel bilimler vb. bir dizi farklı  alandaki araştırmacıyı bir araya getirerek  çalışma platformu sunan  çok yönlü bir disiplindir. Enformatiğin fen bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinler ile olan etkileşimi göz önünde bulundurulduğunda, bu alanlarda yapılan ortak çalışmaların önemi de ortaya çıkmaktadır. Söz edilen hususlar, Enformatik Çerçevesinde İncelemeler çalışmalarının başlamasında etkili rol oynamıştır.
İlki geçtiğimiz yıl Kasım ayında başarıyla gerçekleştirilen ve Infonomics (Bilgi Ekonomisi) kavramının ele alındığı  ULUSLARARASI ENFORMATİK ÇERÇEVESİNDE İNCELEMELER KONGRESİ  (First Conference and Workshop on Infonomics in Frame of Informatics) bu yıl 2. kez kapılarını dünyanın dört bir yanından araştırmacı, eğitimci, kamu ve özel sektör çalışanlarına  açmaktadır.  İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  ve  İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin  birlikte düzenlediği  kongre, katılımcılarını  13-14 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Salonu’nda ağırlayacaktır.

Tarih Bilişim Gözü ile Mercek Altında…

İnsanların ihtiyaçlarına uygun alet ve araçların yapılması, kullanılmasına imkân sunan bir bilgi bütünü olarak tanımlanan teknoloji tarih  disiplinine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Teknolojinin tarihi kaynakların arşivlenmesi, erişilebilirliği ve değerlendirilmesi süreçlerinde sağladığı kolaylık bu yeni boyutlardan sadece bir tanesidir.  Günümüzde teknoloji, veri paylaşımının en etkin şekilde kullanılmasını sağlayarak tarihsel çalışmaların vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Teknolojinin yüksek performanslı akıllı elektronik cihazlar olarak tanınmaya başladığı çağımızda doğru olarak yeniden tanımlanması önem taşımaktadır.  Teknoloji barınmadan beslenmeye, sosyal yapıdan kültüre insanların ihtiyaçları karşılayan  araç ve bilgilerin tümü olarak değerlendirilmelidir. Böylece teknoloji insanoğlunun binlerce yıllık geçmişine şekil veren en önemli etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etkenin tarihsel gelişimine, günümüzde bize sağladığı araçlarla ışık tutmak tarihsel bir zorunluktur.
Teknoloji ile tarihin yukarıda söz edilen ilişkileri değerlendirildiğinde  bu yıl enformatik çerçevesinde incelenmek üzere “Tekno&Tarih” başlığı seçilmiştir.  Kongre kamu ve özel sektörden Tekno&Tarih konusu ile ilgilenen tüm araştırmacılara iki gün boyunca tanışma ve tartışma platformu sunacaktır.  Yurt-dışından da katılımın  gerçekleşmesi beklenen
organizasyonda; alanında uzman araştırmacılar önemli konulara değinen konuşmalar yapacaklardır.
Kongrede  sunulan bildirilerden  seçilecek olanlar, ulusal saygınlığı bulunan dergilerde makale olarak yayınlanacaktır.

10/03/2014
756 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00