Kongre Hakkında

Kongrenin amacı; Enformatik bakış açısıyla, tarih konusunu uluslararası düzeyde ele alarak bu alanda dünü, bugünü değerlendirebilmek, yaşanılan sorunlara değinmek,  konu ile ilgili problemlere çözüm önerileri getirebilmek, Türkiye ve dünyada konu hakkındaki tecrübeleri paylaşmak, yeni yaklaşımlara yer vermek ve “Tekno&Tarih”in yarınına şekil verebilmektir.
Hedef Kitle

 • Üniversitelerin  aşağıda adı geçen bölümleri  ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan ve aşağıdaki alanlarda görev yapan öğretmenler:
  • Enformatik
  • Tarih
  • Tarih Öğretmenliği
  • Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Sanat Tarihi
  • Bilim Tarihi
  • Güzel Sanatlar
  • Müzecilik
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Arkeoloji
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri
 • Belediyeler

Neden Katılmalı?

 • Tarihin ve tarihi eserlerin korunmasında bilişim teknolojilerinin rolünden ve bu alandaki yeniliklerden haberdar olmak,
 • Teknoloji ile tarih uygulamalarının sahip olduğumuz kültürel eserler için uyarlanabilmesi konusunda çalışmak,
 • Teknoloji ve tarih konusunda Türkiye’deki çalışmaları kongre katılımcıları ile paylaşmak,
 • Enformatik çerçevesinde tarih konusunda alanda uzman kişilerin konuşmalarını dinlemek,
 • Bildiri sunumlarına görüş ve öneriler ile katkı sağlamak,
 • Yeni akademisyenler ve sektör çalışanları ile tanışmak ve gelecekte ortak çalışmalara imza atabilmek.

ARAŞTIRMA  KONULARI

 • Teknoloji ile Tarih Eğitimi
 • Tarihi Arşivlerken Bilişim Teknolojilerini Kullanmak
 • Tarih Ders Kitaplarında Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
 • Yüksek Öğretim Tarih Bölümlerinde Bilgi ve Teknoloji Dersleri
 • Tarih ve İletişim
 • Tarihi Belgeseller Oluşturmak ve Korumak
 • Gelecek Tasarımında Tarih
 • Yeni Medya Araçlarında Tarih
 • Tarih Eserlerinde Telif Hakları ve Koruma
 • Müze ve Sanal Müzeler
 • Arkeolojik Buluntularda Üçüncü Boyut
 • Restorasyon Çalışmalarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Faydalanmak

 

 

 

10/03/2014
724 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00