Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı |  İstanbul Üniversitesi

Araş. Gör. Elif Kartal | İstanbul Üniversitesi

Araş. Gör. Zeki Özen | İstanbul Üniversitesi

Araş. Gör. Fatma Önay Koçoğlu | İstanbul Üniversitesi

Araş. Gör. Murat Özata | İstanbul Üniversitesi