Danışma Kurulu

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen | İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. H. Rıza Güven | İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Zuhal Tanrıkulu |  Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis | İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Selçukcan Erol | İstanbul Üniversitesi

Dr. Rainer Bröemer | İstanbul Üniversitesi