Amaç

Kongrenin amacı; Enformatik bakış açısıyla, tarih konusunu uluslararası düzeyde ele alarak bu alanda dünü, bugünü değerlendirebilmek, yaşanılan sorunlara değinmek,  konu ile ilgili problemlere çözüm önerileri getirebilmek, Türkiye ve dünyada konu hakkındaki tecrübeleri paylaşmak, yeni yaklaşımlara yer vermek ve “Tekno&Tarih”in yarınına şekil verebilmektir.