Hedef Kitle

 • Üniversitelerin  aşağıda adı geçen bölümleri  ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan ve aşağıdaki alanlarda görev yapan öğretmenler:
  • Enformatik
  • Tarih
  • Tarih Öğretmenliği
  • Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Sanat Tarihi
  • Bilim Tarihi
  • Güzel Sanatlar
  • Müzecilik
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Arkeoloji
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlükleri
 • Belediyeler

Neden Katılmalı?

 • Tarihin ve tarihi eserlerin korunmasında bilişim teknolojilerinin rolünden ve bu alandaki yeniliklerden haberdar olmak,
 • Teknoloji ile tarih uygulamalarının sahip olduğumuz kültürel eserler için uyarlanabilmesi konusunda çalışmak,
 • Teknoloji ve tarih konusunda Türkiye’deki çalışmaları kongre katılımcıları ile paylaşmak,
 • Enformatik çerçevesinde tarih konusunda alanda uzman kişilerin konuşmalarını dinlemek,
 • Bildiri sunumlarına görüş ve öneriler ile katkı sağlamak,
 • Yeni akademisyenler ve sektör çalışanları ile tanışmak ve gelecekte ortak çalışmalara imza atabilmek.