Araştırma Konuları

 • Teknoloji ile Tarih Eğitimi
 • Tarihi Arşivlerken Bilişim Teknolojilerini Kullanmak
 • Tarih Ders Kitaplarında Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
 • Yüksek Öğretim Tarih Bölümlerinde Bilgi ve Teknoloji Dersleri
 • Tarih ve İletişim
 • Tarihi Belgeseller Oluşturmak ve Korumak
 • Gelecek Tasarımında Tarih
 • Yeni Medya Araçlarında Tarih
 • Tarih Eserlerinde Telif Hakları ve Koruma
 • Müze ve Sanal Müzeler
 • Arkeolojik Buluntularda Üçüncü Boyut
 • Restorasyon Çalışmalarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Faydalanmak
 • Tarih Turizminde Elektronik Ortamların Kullanılması